O nás

Příklad činnosti

Naši činnost jsme zahájili v roce 1998. Původně bylo hlavním zaměřením firmy zajištění provozu skupinového vodovodu Hodslavice - Straník. Z důvodu nutnosti řešit operativně vzniklé situace (časté provádění zemních prací, lokalizace vzniklých poruch, opravy na vodovodních řadech, montážní práce...), se postupně firma vybavila potřebnou technikou a mechanizací, potřebnou pro zajištění těchto úkonů. Nabyté zkušenosti jsme postupně zužitkovali nejen při výpomoci při odstraňování poruch na vodovodních řadech v sousedních obcích a jiných organizacích, ale taktéž jsme se úspěšně podíleli na výstavbách, přeložkách či rekonstrukcích vodovodních řadů, a to ať už jako subdodavatelé, nebo hlavní dodavatelé staveb.
Tato činnost zůstala po celou dobu existence firmy jako stěžejní, ale mimo toto zaměření jsme realizovali nespočet stavebních zakázek typu výstavby inženýrských sítí, spodní stavby, zpevněné plochy, opěrné zdi, drenážní práce, demolice staveb atp.

V současnosti firma zajišťuje také provoz kořenové čističky Kojetín ( Nový Jičín). Zajišťujeme zimní údržbu pro vojenský areál Hostašovice o ploše 80000m2. Provádíme zimní a letní údržbu v Logistickém areálu Nový Jičín o ploše 24000m2.
Ambicí firmy, je být partnerem obcí, firem, organizací i osob pro dlouhodobou spolupráci.


Jan Kudělka - Zemní a inženýrské práce, 2015