Činnosti firmy

  • zemní práce - výkopy, přesuny hmot, hutnění podkladů
  • zemní protlaky do průměru 200mm
  • výstavba inženýrských sítí - vodovody, kanalizace, přípojky spodních staveb - základové desky, pasy
  • výstavba zpevněných ploch - komunikace, vjezdy, dlažby
  • opěrné zdi
  • odvodnění staveb
  • přeprava sypkých materiálů
  • kontejnérová doprava
  • zimní údržba komunikací
  • prodej kameniva

Jan Kudělka - Zemní a inženýrské práce, 2015