Realizované zakázky

Z mnoha realizovaných staveb vybíráme několik významnějších akcí :

 • rekonstrukce teplovodního vedení, Příbor, kompletní zemní práce
 • rozšíření vodovodního řadu, Suchdol nad Odrou, kompletní dodávka stavby
 • rekonstrukce tržnice, Nový Jičín, kompletní dodávka spodní stavby
 • lávka přes Kopřivničku, Příbor, kompletní dodávka spodní stavby
 • okružní křižovatka, Nový Jičín, kompletní přeložení sítí, vč. vodovodního řadu
 • rekonstrukce vodovodního řadu, Františkův Dvůr, Klokočov, kompletní dodávka stavby
 • výměna 65 ks vodovodních přípojek, Hostašovice
 • demolice budovy čp. 233 Hodslavice
 • vydláždění nádvoří a stavba opěrné zdi v areálu firmy Empemont, Valašské Meziříčí
 • inženýrské sítě ke stavebním pozemkům Na Potůčkách, Valašské Meziříčí
 • odvodnění kostela Božského Srdce Páně v Hodslavicích
 • stavební úpravy při "Modernizaci dotřiďovací linky Jablůnka"
 • odvodnění budovy ZŠ Krhová

Jan Kudělka - Zemní a inženýrské práce, 2015